แพ็กเกจเสริมทรูมูฟเอช เน็ตแรง 3G

แพ็กเกจเสริมทรูมูฟเอช เน็ตแรง 3G

(สำหรับลูกค้าทรูมูฟเอชแบบเติมเงิน)
เลือกเน็ต 3G แรงตามใจ สนุกไม่ยั้ง มันส์ได้ทุกที่

ค่าบริการ (บาท) อายุการใช้งาน (วัน) 3G สมัคร
15 24 ชม. เล่นเน็ตได้ 100 MB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps.)
กด*900*8996*17034843#โทรออก
19 24 ชม. เล่นเน็ตได้ 200 MB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps.)
กด*900*8993*17034843#โทรออก
79 7 วัน เล่นเน็ตได้ 400 MB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps.)
กด*900*8994*17034843#โทรออก
59 7 วัน
(ต่ออายุอัตโนมัติ)
เล่นเน็ตได้ 200 MB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps.)
กด*900*8811*17034843#โทรออก
79 7 วัน เล่นเน็ตได้ 200 MB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps.)
กด*900*8927*17034843#โทรออก
79 7 วัน
(ต่ออายุอัตโนมัติ)
เล่นเน็ตได้ 500 MB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps.)
กด*900*8825*17034843#โทรออก
99 7 วัน
(ต่ออายุอัตโนมัติ)
เล่นเน็ตได้ 750 MB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps.)
กด*900*8826*17034843#โทรออก
159 7 วัน
(ต่ออายุอัตโนมัติ)
เล่นเน็ตได้ 1.5B
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps.)
กด*900*8827*17034843#โทรออก
199 7 วัน เล่นเน็ตได้ 1.5B
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps.)
กด*900*8987*17034843#โทรออก

หมายเหตุ
– สำหรับแพ็กเกจ Net 59,79,99,159 และ 199 ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้อินเตอร์เน็ตได้ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามปริมาณที่กำหนด หลังจากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)
– ราคาค่าบริการข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

แพ็กเกจเสริม เน็ตแรง 3G

(สำหรับลูกค้าทรูมูฟเอชแบบเติมเงินและรายเดือน)

ค่าบริการ (บาท) อายุการใช้งาน (วัน) 3G WiFi สมัคร
49 1 วัน เล่นเน็ตได้ 320 MB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps.)
-
กด*900*3302*17034843#โทรออก
249 7 วัน เล่นเน็ตได้ 1 GB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps.)
-
กด*900*3324*17034843#โทรออก
199 30 วัน เล่นเน็ตได้ 500 MB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps.)
WiFi ต่อเนื่อง
กด*900*8977*17034843#โทรออก
299 30 วัน เล่นเน็ตได้ 750 MB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps.)
WiFi ต่อเนื่อง
กด*900*8978*17034843#โทรออก
399 30 วัน เล่นเน็ตได้ 1.5 GB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps.)
WiFi ต่อเนื่อง
กด*900*8979*17034843#โทรออก
699 30 วัน เล่นเน็ตได้ 3 GB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps.)
WiFi ต่อเนื่อง
กด*900*8980*17034843#โทรออก

หมายเหตุ
– สำหรับแพ็กเกจ Net 49,199,249,299 และ 399 ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้อินเตอร์เน็ตได้ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามปริมาณที่กำหนด หลังจากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) และ ใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) สำหรับแพ็กเกจ Net 699
– ราคาค่าบริการข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

แพ็กเกจเสริมดับเบิ้ลเน็ต

(สำหรับลูกค้าทรูมูฟเอชแบบเติมเงินและรายเดือน) ต่ออายุอัตโนมัติทุก 30 วัน
เบิ้ลเน็ต 2 เท่า ราคาเดิม
สมัครวันนี้ – 30 พ.ย. 58 ได้เน็ต 2 เท่าถึง 31 ธ.ค. 58

WiFi ฟรีไม่อั้นทุกแพ็ก

ค่าบริการ (บาท) อายุการใช้งาน (วัน) 3G WiFi สมัคร
199 30 วัน 1 GB จากปกติ 500 MB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps)
ไม่จำกัด
กด*900*1801*17034843#โทรออก
299 30 วัน 1.5 GB จากปกติ 750 MB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps)
ไม่จำกัด
กด*900*1329*17034843#โทรออก
399 30 วัน 3 GB จากปกติ 1.5 GB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps)
ไม่จำกัด
กด*900*1339*17034843#โทรออก
699 30 วัน 6 GB จากปกติ 3 GB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps.)
ไม่จำกัด
กด*900*1369*17034843#โทรออก

หมายเหตุ
– รับสิทธิใช้อินเตอร์เน็ตได้ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามปริมาณที่กำหนด หลังจากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)
– เฉพาะแพ็กเกจ 699 ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิอินเตอร์เน็ตได้ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามปริมาณที่กำหนด หลังจากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)
– แพ็กเกจต่ออายุอัตโนมัติทุก 30 วัน
– ราคาค่าบริการข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ขอรหัสผ่านเพื่อใช้งาน WiFi กด *871*4# โทรออก (ฟรี)

แพ็กเกจเสริมทรูมูฟเอช เพิ่มความเร็ว 3G

สำหรับเพิ่มปริมาณการใช้งาน 3G บนความเร็วสูงสุด เฉพาะลูกค้าที่มีแพ็กเกจเสริม iNet, iSmart หรือ แพ็กเกจเสริมเน็ตแบบต่ออายุอัตโนมัติ ทุก 30 วัน

ค่าบริการ (บาท) อายุการใช้งาน (วัน) 3G สมัคร
29 1 วัน เล่นเน็ต 1 GB
กด*900*8997*17034843#โทรออก
59 7 วัน เล่นเน็ต 500 MB
กด*900*8923*17034843#โทรออก
79 7 วัน เล่นเน็ต 1 GB
กด*900*8924*17034843#โทรออก
99 15 วัน เล่นเน็ต 1 GB
กด*900*8925*17034843#โทรออก
99 30 วัน
ต่ออายุอัตโนมัติ
เล่นเน็ต 2 GB
กด*900*8812*17034843#โทรออก
150 30 วัน เล่นเน็ต 1 GB
กด*900*8903*17034843#โทรออก
199 30 วัน
ต่ออายุอัตโนมัติ
เล่นเน็ต 5 GB
กด*900*8813*17034843#โทรออก
299 30 วัน
ต่ออายุอัตโนมัติ
เล่นเน็ต 10 GB
กด*900*8814*17034843#โทรออก

หมายเหตุ
– สำหรับลูกค้าทรูมูฟเอชที่มีแพ็กเกจ iNet, iSmart, หรือแพ็คเกจเน็ตแบบต่ออายุอัตโนมัติทุก 30 วัน
– ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเวลา 23.59 น. หากผู้ใช้บริการต้องการใช้งานต่อต้องทำการสมัครใหม่
– ราคาค่าบริการข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

แพ็กเกจเสริมทรูมูฟเอชเน็ต เซฟเซฟ

ทรูมูฟเอช เซฟเซฟ 512 Kbps

ประหยัด ถูกใจ จ่ายครั้งเดียว ใช้เน็ตได้ไร้กังวล

ค่าบริการ (บาท) อายุการใช้งาน (วัน) 3G สมัคร
15 24 ชม. เน็ตความเร็วสูงสุด 512 Kbps
รวม 300 MB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps)
กด*900*8951*17034843#โทรออก
45 4 เน็ตความเร็วสูงสุด 512 Kbps รวม 1 GB (จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps.)
กด*900*8975*17034843#โทรออก
79 7 เน็ตความเร็วสูงสุด 512 Kbps รวม 1.5 GB (จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps.)
กด*900*8952*17034843#โทรออก
199 30 เน็ตความเร็วสูงสุด 512 Kbps รวม 4 GB (จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps.)
กด*900*8976*17034843#โทรออก
299 30 เน็ตความเร็วสูงสุด 512 Kbps
รวม 9,000 MB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps)
กด*900*8998*17034843#โทรออก

หมายเหตุ
– รับสิทธิใช้อินเตอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุด 512 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ตามปริมาณที่กำหนด หลังจากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.)
– แพ็กเกจ 24 ชม. สามารถใช้งานแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชม. หลังได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร
– แพ็กเกจ 7 วัน ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดอัตโนมัติ เวลา 23.59 น. หากผู้ใช้บริการต้องการใช้งานต่อ ต้องทำการสมัครใหม่
– ราคาค่าบริการข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

ทรูมูฟเอช เซฟเซฟ 384 Kbps

ค่าบริการ (บาท) อายุการใช้งาน (วัน) 3G สมัคร
14 24 ชม. เน็ตความเร็วสูงสุด 384 Kbps
รวม 150 MB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps.)
กด*900*8941*17034843#โทรออก
69 7 วัน เน็ตความเร็วสูงสุด 384 Kbps
รวม 750 MB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 Kbps.)
กด*900*8942*17034843#โทรออก

หมายเหตุ
– รับสิทธิใช้อินเตอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุด 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ตามปริมาณที่กำหนด หลังจากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.)
– แพ็กเกจ 24 ชม. สามารถใช้งานแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชม. หลังได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร
– แพ็กเกจ 7 วัน ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดอัตโนมัติ เวลา 23.59 น. หากผู้ใช้บริการต้องการใช้งานต่อ ต้องทำการสมัครใหม่
– ราคาค่าบริการข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ทรูมูฟเอช บุฟเฟต์เน็ต

ใหม่! ทรูมูฟเอช บุฟเฟต์เน็ต 512 Plus

ทั้งเน็ต ทั้งโทร ไม่อั้น ไม่หมด คุ้มสุด

ค่าบริการ (บาท) อายุการใช้งาน (วัน) 3G โทรในเครือข่าย สมัคร
29 24 ชม. เน็ตความเร็วสูงสุด 512 Kbps
ไม่ลดความเร็ว
24 ชม.
กด*900*8999*17034843#โทรออก

หมายเหตุ
– รับสิทธิ์ใช้อินเตอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุด 512 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ไม่จำกัดปริมาณ
– โทรเบอร์ทรูมูฟเอชได้ฟรี 60 นาทีต่อครั้ง (ตั้งแต่นาทีที่ 61 เป็นต้นไป คิดค่าบริการนาทีละ 1 บาท คิดเงินตามจริงเป็นวินาที)
– โทรเบอร์นอกเครือข่าย คิดค่าบริการตามแพ็กเกจหลัก
– แพ็กเกจ 24 ชม. สามารถใช้งานแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชม. หลังได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร
– ราคาค่าบริการข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

ทรูมูฟเอช บุฟเฟต์เน็ต 384 กลางวัน

มันส์แบบไม่ลดสปีดทั้งกลางวัน

ค่าบริการ (บาท) อายุการใช้งาน (วัน) 3G สมัคร
7 24 ชม. เน็ตต่อเนื่องเร็วสูงสุด 384 Kbps
(6 โมงเช้า - 6 โมงเย็น)
ไม่ลดความเร็ว
กด*900*8947*17034843#โทรออก

หมายเหตุ
– รับสิทธิใช้อินเตอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุด 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)
– ราคาค่าบริการข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
– หากมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตนอกช่วงเวลาตามแพ็กเกจที่กำหนด จะคิดค่าบริการตามแพ็กเกจหลัก

 

ทรูมูฟเอช บุฟเฟต์เน็ต 384 มินิ

มันส์แบบไม่ลดสปีด พร้อมโทรฟรี ทั้งกลางคืน

ค่าบริการ (บาท) อายุการใช้งาน (วัน) 3G โทรในเครือข่าย สมัคร
12 24 ชม. เน็ตต่อเนื่องเร็วสูงสุด 384 Kbps
(5โมงเย็น - ตี 5)
ไม่ลดความเร็ว
5 โมงเย็น - ตี 5
กด*900*8946*17034843#โทรออก

หมายเหตุ
– การใช้สิทธิโทรในเครือข่ายทรูมูฟเอชไม่จำกัดจำนวนครั้งข้างต้น สามารถโทรต่อเนื่องได้นานสูงสุด 60 นาทีต่อครั้งเท่านั้น หากโทรเกินจะคิดค่าบริการตั้งแต่นาทีที่ 61 เป็นต้นไป คิดค่าบริการในอัตรานาทีละ 1 บาท โดยคิดอัตราตามจริงเป็นวินาที
– กรณีผู้ใช้บริการโทรไปยังเลขหมายนอกเครือข่ายทรูมูฟ เอช จะคิดค่าใช้บริการเพิ่มเติมตามอัตราที่ระบุในรายการส่งเสริมการขายหลักที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้
– หากมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตนอกช่วงเวลาตามแพ็กเกจที่กำหนด จะคิดค่าบริการตามแพ็กเกจหลัก

 

ทรูมูฟเอช บุฟเฟต์เน็ต 384 Plus

ค่าบริการ (บาท) อายุการใช้งาน (วัน) 3G โทรในเครือข่าย สมัคร
24 24 ชม. เน็ตความเร็วสูงสุด 384 Kbps
ไม่ลดความเร็ว
24 ชม.
กด*900*8944*17034843#โทรออก
144 7 วัน ความเร็วสูงสุด 384 Kbps
ไม่ลดความเร็ว
7 วัน
กด*900*8945*17034843#โทรออก

หมายเหตุ
– รับสิทธิ์ใช้อินเตอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุด 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ไม่จำกัดปริมาณ
– โทรเบอร์ทรูมูฟเอชได้ฟรี 60 นาทีต่อครั้ง (ตั้งแต่นาทีที่ 61 เป็นต้นไป คิดค่าบริการนาทีละ 1 บาท คิดเงินตามจริงเป็นวินาที)
– โทรเบอร์นอกเครือข่าย คิดค่าบริการตามแพ็กเกจหลัก – แพ็กเกจ 24 ชม. สามารถใช้งานแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชม. หลังได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร
– แพ็กเกจ 7 วัน ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดอัตโนมัติ เวลา 23.59 น. หากผู้ใช้บริการต้องการใช้งานต่อ ต้องทำการสมัครใหม่
– ราคาค่าบริการข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

แพ็กเกจเน็ตทรูมูฟเอช ตามปริมาณการใช้งาน

ค่าบริการ (บาท) อายุการใช้งาน 3G สมัคร
9 24 ชม. 100 MB
กด*900*3301*17034843#โทรออก
15 24 ชม. 200 MB
กด*900*3306*17034843#โทรออก
59 7 วัน 400 MB
กด*900*3307*17034843#โทรออก
199 30 วัน 1.5 GB
กด*900*8982*17034843#โทรออก
250 30 วัน 2 GB
กด*900*3325*17034843#โทรออก

หมายเหตุ
– แพ็ก 7 วัน และ 30 วัน ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดอัตโนมัติ เวลา 23.59 น. หากผู้ใช้บริการต้องการใช้งานต่อ ต้องทำการสมัครใหม่

แพ็กเกจเสริมทรูมูฟเอช WiFi

รายละเอียด ราคา ( ไม่รวมภาษี ) วันใช้งาน วิธีสมัคร
WiFi รายวันไม่อั้น
( ใช้งานได้ถึงเที่ยงคืนของวันที่สมัคร )
39 บาท 1 วัน กด *900*82*17034843#
WiFi ไม่อั้น 7 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ
( แบบเติมเงิน )
59 บาท 7 วัน กด *900*84*17034843#
WiFi ไม่อั้น 7 วัน สมัครแบบรายครั้ง
แบบรายเดือน )
59 บาท 7 วัน กด *900*84*17034843#
WiFi 30 วัน ไม่อั้น
( ต่ออํายุอัตโนมัติ )
100 บาท 30 วัน กด *900*83*17034843#

หมายเหตุ : รับสิทธิใช้บริการ WiFi by TrueMove H ความเร็วสูงสุด 200 Mbps. , แพ็กเกจ 1 วัน , 7 วัน และ 30 วัน จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติในเวลา 23.59 นาฬิกา , วิธีการขอรับ USER NAME & Password และกรณีลืม Password ของการใช้งาน WiFi ทำได้โดยกด *871*4# โทรออก , อัตราค่าใช้บริการทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม , ในระหว่างการเชื่อมต่อ WiFi by TrueMove H มีความจำเป็นต้องตัดระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Session time out) ทุกๆ 90 นาที เพื่อตรวจสอบและบันทึก ปริมาณการใช้งาน หลังจากการตัดการใช้งาน หากต้องการใช้งานต่อผู้ใช้บริการจะต้องปิดและเปิดการเชื่อมต่อสัญญาณใหม่อีก ครั้ง , ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ WiFi by TrueMove H ลืม Log out หรือไม่ได้ใช้บริการติดต่อกันเกิน 10 นาที ระบบจะทำการ Log Out ให้โดยอัตโนมัติ , หากต้องการใช้งานต่อผู้ใช้บริการจะต้องปิดและเปิด การเชื่อมต่อสัญญาณใหม่อีกครั้ง , ในการเชื่อมต่อสัญญาณ WiFi จะมีการใช้งานผ่านชื่อผู้ใช้งานเดียวกันเพียง 1 คน ต่อการใช้งาน WiFi by TrueMove H ต่อครั้ง