ทรูมูฟเอช Smart Combo

ทรูมูฟเอชให้เยอะจุใจ สลับได้ทั้งโทรและเน็ต

ค่าบริการ (บาท) อายุการใช้งาน (วัน) โทรทุกเครือข่าย (นาที) 3G สมัคร
199 30 50 750 MB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความ
เร็วสูงสุด 128 Kbps.)
กด*900*0199*17034843#โทรออก
399 30 150 3 GB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความ
เร็วสูงสุด 128 Kbps.)
กด*900*0399*17034843#โทรออก
599 30 200 6 GB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความ
เร็วสูงสุด 128 Kbps.)
กด*900*0599*17034843#โทรออก
799 30 300 10 GB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความ
เร็วสูงสุด 128 Kbps.)
กด*900*0799*17034843#โทรออก

หมายเหตุ
– ค่าบริการส่วนเกินจากแพ็กเกจคิดตามอัตราแพ็กเกจหลักที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้ในขณะนั้น
– โทรต่อเนื่องได้นานสูงสุด 60 นาทีต่อครั้งเท่านั้น หากโทรเกินจะคิดค่าบริการ ตั้งแต่ นาทีที่ 61 เป็นต้นไป
– แพ็กเกจต่ออายุอัตโนมัติทุก 30 วัน
– ราคาค่าบริการข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ทรูมูฟเอช Super Save x4

เล่นเน็ตทรูมูฟเอชไม่อั้น โทรฟรีไม่อั้น WiFi ไม่อั้น พร้อมฟรี SMS
(สำหรับลูกค้าทรูมูฟเอชแบบเติมเงิน)

ค่าบริการ (บาท) อายุการใช้งาน (วัน) 3G โทรในเครือข่าย SMS (ในเครือข่าย) WiFi สมัคร
19 24 ชม. 3G ไม่อั้น
ที่ความเร็วสูงสุด
384Kbps
ไม่อั้น 5ทุ่ม-5โมงเย็น 10 ไม่อั้น
กด*900*8701*17034843#โทรออก
99 7 วัน 3G ไม่อั้น
ที่ความเร็วสูงสุด
384Kbps
ไม่อั้น 5ทุ่ม-5โมงเย็น 50 ไม่อั้น
กด*900*8702*17034843#โทรออก
159 15 วัน 3G ไม่อั้น
ที่ความเร็วสูงสุด
384Kbps
ไม่อั้น 5ทุ่ม-5โมงเย็น 100 ไม่อั้น
กด*900*8703*17034843#โทรออก

(สำหรับลูกค้าทรูมูฟเอชแบบรายเดือน)

ค่าบริการ (บาท) อายุการใช้งาน (วัน) 3G โทรในเครือข่าย WiFi สมัคร
299 30 วัน 3G ไม่อั้น
ที่ความเร็วสูงสุด
384Kbps
ไม่อั้น 5ทุ่ม-5โมงเย็น ไม่อั้น
กด*900*1911*17034843#โทรออก
299 30 วัน
(ต่ออายุอัตโนมัติ)
3G ไม่อั้น
ที่ความเร็วสูงสุด
384Kbps
ไม่อั้น 5ทุ่ม-5โมงเย็น ไม่อั้น
กด*900*1850*17034843#โทรออก

หมายเหตุ
– แพ็กเกจ 24 ชม.ใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ไม่จำกัดภายใน 24 ชั่วโมง หลังได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร , แพ็กเกจแบบ 7,15 วันใช้งานอินเตอร์เน็ตจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเวลา 23.59 น. ของวันสุดท้าย หากผู้ใช้บริการต้องการใช้งานต่อต้องทำการสมัครใหม่
– สิทธิโทรในเครือข่าย ทรูมูฟ เอช เท่านั้น
– โทรต่อเนื่องได้นานสูงสุด 60 นาทีต่อครั้งเท่านั้น หากโทรเกินจะคิดค่าบริการ ตั้งแต่ นาทีที่ 61 เป็นต้นไป ในอัตราวินาทีละ 0.0178 บาท
– ค่าบริการ SMS ส่วนเกินจากแพ็กเกจ 2 บาท/SMS
– ค่าโทรส่วนเกินจากแพ็กเกจเสริมข้างต้น จะคิดตามอัตราที่ระบุในรายการส่งเสริมการขายหลักที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้ในขณะนั้น
– ราคาค่าบริการข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

แพ็กเกจเสริมทรูมูฟเอช คูณสาม

สำหรับคนชอบเม้าท์ในเครือข่ายและออนไลน์ และ SMS
โทรในเครือข่ายทรูมูฟเอช ตี5 – 5 โมงเย็น SMS ในเครือข่ายฟรี 24 ชม. WiFi ฟรีทุกแพ็ก

ค่าบริการ (บาท) อายุการใช้งาน (วัน) 3G | EDGE | GPRS สมัคร
49 1 320 MB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่อง
ที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps.)
กด*900*3401*17034843#โทรออก
99 7 320 MB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่อง
ที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps.)
กด*900*3402*17034843#โทรออก
299 30 500 MB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่อง
ที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps.)
กด*900*3403*17034843#โทรออก
399 30 1 GB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่อง
ที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps.)
กด*900*3404*17034843#โทรออก

หมายเหตุ
– โทรไม่อั้นในเครือข่าย ช่วงเวลาตี 5 – 5โมงเย็น
– SMS ไม่อั้นในเครือข่ายตลอด 24 ช.ม. - WiFi ไม่อั้น ขอรหัสผ่านเพื่อใช้งาน WiFi กด *871*4# โทรออก (ฟรี)
– ค่าบริการส่วนเกินจากแพ็กเกจ ค่าบริการนอกเครือข่าย นอกช่วงเวลา คิดตามโปรโมชั่นหลักของผู้ใช้บริการที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้ในขณะนั้น
– รับสิทธิใช้ 3GlEDGElGPRS ได้ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามปริมาณที่กำหนด หลังจากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)
– ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเวลา 23.59 น. หากผู้ใช้บริการต้องการใช้งานต่อต้องทำการสมัครใหม่
– ราคาค่าบริการข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ทรูมูฟเอช 3G Smart

แพ็กเกจเสริมทรูมูฟเอชเน็ตสุดคุ้ม

NEW! ทรูมูฟเอช 3G Smart สุดคุ้มทั้งโทรและเน็ต
(สำหรับลูกค้าแบบเติมเงิน)

ค่าบริการ (บาท) อายุการใช้งาน (วัน) 3G โทรในเครือข่าย สมัคร
129 7 วัน 250 MB ในเครือข่าย ไม่จำกัด
ในช่วงเวลา 05.00-17.00 น.
กด*900*1909*17034843#โทรออก
199 30 วัน 500 MB โทรทุกเครือข่าย 200 นาที
กด*900*1910*17034843#โทรออก
199 30 วัน
(ต่ออายุอัตโนมัติ)
500 MB โทรทุกเครือข่าย 200 นาที
กด*900*1849*17034843#โทรออก

หมายเหตุ
– สำหรับแพ็ก 129 บาท สามารถโทรเบอร์ทรูมูฟเอชได้ฟรี 60 นาทีต่อครั้ง (ตั้งแต่นาทีที่ 61 เป็นต้นไป คิดค่าบริการนาทีละ 1 บาท คิดเงินตามจริงเป็นวินาที)
– โทรเบอร์นอกเครือข่าย คิดค่าบริการตามแพ็กเกจหลัก
– แพ็กเกจ 24 ชม. สามารถใช้งานแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชม. หลังได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร
– ราคาค่าบริการข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ทรูมูฟเอช iSmart

แพ็กเกจเสริมทรูมูฟเอชเน็ตสุดคุ้ม

NEW! แพ็กเกจเสริม iSmart สุดคุ้มทั้งโทรและเน็ต

ต่ออายุอัตโนมัติ

ค่าบริการ (บาท) อายุการใช้งาน(วัน) โทรทุกเครือข่าย (นาที) 3G สมัคร
89 7 30 100 MB
กด*900*1806*17034843#โทรออก
199 30 100 500 MB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็ว
สูงสุด 128 Kbps.)
กด*900*1807*17034843#โทรออก

แพ็กเกจเสริมทรูมูฟเอชแบบ 30 วันสำหรับคนชอบโทร เล่นเน็ตและ WiFi

ต่ออายุอัตโนมัติทุก 30 วัน

ค่าบริการ (บาท) โทรทุกเครือข่าย (นาที) 3G WiFi สมัคร
299 100 500 MB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความ
เร็วสูงสุด 128 Kbps.)
ใช้งานต่อเนื่อง
กด*900*1229*17034843#โทรออก
399 150 750 MB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความ
เร็วสูงสุด 128 Kbps.)
ใช้งานต่อเนื่อง
กด*900*1239*17034843#โทรออก
499 250 1 GB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความ
เร็วสูงสุด 128 Kbps.)
ใช้งานต่อเนื่อง
กด*900*1249*17034843#โทรออก
599 300 1.5 GB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความ
เร็วสูงสุด 128 Kbps.)
ใช้งานต่อเนื่อง
กด*900*1259*17034843#โทรออก
699 400 2 GB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความ
เร็วสูงสุด 128 Kbps.)
ใช้งานต่อเนื่อง
กด*900*1259*17034843#โทรออก
899 500 3 GB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความ
เร็วสูงสุด 128 Kbps.)
ใช้งานต่อเนื่อง
กด*900*1289*17034843#โทรออก

หมายเหตุ
– ค่าบริการส่วนเกินจากแพ็กเกจคิดตามอัตราแพ็กเกจหลักที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้ในขณะนั้น
– รับสิทธิใช้อินเตอร์เน็ตได้ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามปริมาณที่กำหนด หลังจากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่อง ที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)
– เฉพาะแพ็กเกจ 899 ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้ อินเตอร์เน็ตได้ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามปริมาณที่กำหนด หลังจากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่อง ที่ความเร็วสูงสุด 384กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)
– แพ็กเกจต่ออายุอัตโนมัติทุก 30 วัน
– ราคาค่าบริการข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ขอรหัสผ่านเพื่อใช้งาน WiFi กด *871*4# โทรออก (ฟรี)