ทรูมูฟเอช iSmart

แพ็กเกจเสริมทรูมูฟเอชเน็ตสุดคุ้ม

NEW! แพ็กเกจเสริม iSmart สุดคุ้มทั้งโทรและเน็ต

ต่ออายุอัตโนมัติ

ค่าบริการ (บาท) อายุการใช้งาน(วัน) โทรทุกเครือข่าย (นาที) 3G สมัคร
89 7 30 100 MB
กด*900*1806*17034843#โทรออก
199 30 100 500 MB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็ว
สูงสุด 128 Kbps.)
กด*900*1807*17034843#โทรออก

แพ็กเกจเสริมทรูมูฟเอชแบบ 30 วันสำหรับคนชอบโทร เล่นเน็ตและ WiFi

ต่ออายุอัตโนมัติทุก 30 วัน

ค่าบริการ (บาท) โทรทุกเครือข่าย (นาที) 3G WiFi สมัคร
299 100 500 MB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความ
เร็วสูงสุด 128 Kbps.)
ใช้งานต่อเนื่อง
กด*900*1229*17034843#โทรออก
399 150 750 MB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความ
เร็วสูงสุด 128 Kbps.)
ใช้งานต่อเนื่อง
กด*900*1239*17034843#โทรออก
499 250 1 GB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความ
เร็วสูงสุด 128 Kbps.)
ใช้งานต่อเนื่อง
กด*900*1249*17034843#โทรออก
599 300 1.5 GB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความ
เร็วสูงสุด 128 Kbps.)
ใช้งานต่อเนื่อง
กด*900*1259*17034843#โทรออก
699 400 2 GB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความ
เร็วสูงสุด 128 Kbps.)
ใช้งานต่อเนื่อง
กด*900*1259*17034843#โทรออก
899 500 3 GB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความ
เร็วสูงสุด 128 Kbps.)
ใช้งานต่อเนื่อง
กด*900*1289*17034843#โทรออก

หมายเหตุ
– ค่าบริการส่วนเกินจากแพ็กเกจคิดตามอัตราแพ็กเกจหลักที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้ในขณะนั้น
– รับสิทธิใช้อินเตอร์เน็ตได้ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามปริมาณที่กำหนด หลังจากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่อง ที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)
– เฉพาะแพ็กเกจ 899 ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้ อินเตอร์เน็ตได้ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามปริมาณที่กำหนด หลังจากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่อง ที่ความเร็วสูงสุด 384กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)
– แพ็กเกจต่ออายุอัตโนมัติทุก 30 วัน
– ราคาค่าบริการข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ขอรหัสผ่านเพื่อใช้งาน WiFi กด *871*4# โทรออก (ฟรี)