ทรูมูฟเอช Smart Combo

ทรูมูฟเอชให้เยอะจุใจ สลับได้ทั้งโทรและเน็ต

ค่าบริการ (บาท) อายุการใช้งาน (วัน) โทรทุกเครือข่าย (นาที) 3G สมัคร
199 30 50 750 MB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความ
เร็วสูงสุด 128 Kbps.)
กด*900*0199*17034843#โทรออก
399 30 150 3 GB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความ
เร็วสูงสุด 128 Kbps.)
กด*900*0399*17034843#โทรออก
599 30 200 6 GB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความ
เร็วสูงสุด 128 Kbps.)
กด*900*0599*17034843#โทรออก
799 30 300 10 GB
(จากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความ
เร็วสูงสุด 128 Kbps.)
กด*900*0799*17034843#โทรออก

หมายเหตุ
– ค่าบริการส่วนเกินจากแพ็กเกจคิดตามอัตราแพ็กเกจหลักที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้ในขณะนั้น
– โทรต่อเนื่องได้นานสูงสุด 60 นาทีต่อครั้งเท่านั้น หากโทรเกินจะคิดค่าบริการ ตั้งแต่ นาทีที่ 61 เป็นต้นไป
– แพ็กเกจต่ออายุอัตโนมัติทุก 30 วัน
– ราคาค่าบริการข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม