แพ็กเกจเสริมทรูมูฟเอช โทรคุ้มทุกเครือข่าย

ค่าบริการ (บาท) อายุการใช้งาน (วัน) โทรทุกเครือข่าย (นาที) สมัคร
7 1 วัน 15
กด*900*3132*17034843#โทรออก
20 2 วัน 40
กด*900*3102*17034843#โทรออก
45 5 วัน 100
กด*900*3131*17034843#โทรออก
90 30 วัน 200
กด*900*3110*17034843#โทรออก
300 30 วัน 680
กด*900*3130*17034843#โทรออก
90 30 วัน
(ต่ออายุอัตโนมัติ)
200
กด*900*2110*17034843#โทรออก
300 30 วัน
(ต่ออายุอัตโนมัติ)
680
กด*900*2130*17034843#โทรออก

หมายเหตุ
– ค่าบริการส่วนเกินจากแพ็กเกจเสริมทรูมูฟเอชข้างต้น จะคิดตามอัตราที่ระบุในรายการส่งเสริมการขายหลักที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้ในขณะนั้น
– อัตราค่าใช้บริการข้างต้นทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
– บริการจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติในเวลา 23.59 น. ของวันสุดท้ายตามแพ็กเกจที่สมัคร นับจากวันสมัครใช้บริการ แล้วแต่กรณี หากผู้ใช้บริการต้องการใช้ต่อต้องทำการสมัครใหม่