โทรฟรีไม่อั้น ในเครือข่ายทรูมูฟเอช

แพ็กเกจ โทรฟรีไม่อั้นทรูมูฟ เอช 24 ชม.

ค่าบริการ (บาท) อายุการใช้งาน (วัน) โทรฟรีไม่อั้นในเครือข่าย สมัคร
13 1 วัน ตลอด 24 ชม.
กด*900*9904*17034843#โทรออก
50 4 วัน ตลอด 24 ชม.
กด*900*9905*17034843#โทรออก
85 7 วัน ตลอด 24 ชม.
กด*900*9906*17034843#โทรออก
85 7 วัน
(ต่ออายุอัตโนมัติ)
ตลอด 24 ชม.
กด*900*4806*17034843#โทรออก

 

แพ็กเกจ โทรฟรีไม่อั้นทรูมูฟ เอช 18 ชม.

ค่าบริการ (บาท) อายุการใช้งาน (วัน) โทรฟรีไม่อั้นในเครือข่าย สมัคร
9 1 วัน เวลา 23.00 น. - 17.00 น.
กด*900*9901*17034843#โทรออก
25 3 วัน เวลา 23.00 น. - 17.00 น.
กด*900*9902*17034843#โทรออก
59 7 วัน เวลา 23.00 น. - 17.00 น.
กด*900*9903*17034843#โทรออก
249 30 วัน เวลา 23.00 น. - 17.00 น.
กด*900*9909*17034843#โทรออก
59 7 วัน
(ต่ออายุอัตโนมัติ)
เวลา 23.00 น. - 17.00 น.
กด*900*4803*17034843#โทรออก
249 30 วัน
(ต่ออายุอัตโนมัติ)
เวลา 23.00 น. - 17.00 น.
กด*900*4809*17034843#โทรออก

 

แพ็กเกจ โทรฟรีไม่อั้นทรูมูฟ เอช 12 ชม.

ค่าบริการ (บาท) อายุการใช้งาน (วัน) โทรฟรีไม่อั้นในเครือข่าย สมัคร
7 1 วัน เวลา 05.00 น. - 17.00 น.
กด*900*9934*17034843#โทรออก
199 30 วัน เวลา 05.00 น. - 17.00 น.
กด*900*9908*17034843#โทรออก
199 30 วัน เวลา 05.00 น. - 17.00 น.
กด*900*4808*17034843#โทรออก

 

แพ็กเกจ โทรฟรีไม่อั้นทรูมูฟ เอช 10 ชม.

ค่าบริการ (บาท) อายุการใช้งาน (วัน) โทรฟรีไม่อั้นในเครือข่าย สมัคร
100 30 วัน เวลา 22.00 น. - 08.00 น.
กด*900*9907*17034843#โทรออก
100 30 วัน
(ต่ออายุอัตโนมัติ)
เวลา 22.00 น. - 08.00 น.
กด*900*4807*17034843#โทรออก

หมายเหตุ
– สิทธิโทรในเครือข่าย ทรูมูฟ เอช ให้หมายรวมถึง การโทรไปยังเลขหมายที่อยู่ในเครือข่าย ทรูมูฟ เอช ของเรียลมูฟหรือของบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด และเครือข่าย ทรู มูฟ ของบริษัท ทรู มูฟ จำกัด
– โทรต่อเนื่องได้นานสูงสุด 60 นาทีต่อครั้งเท่านั้น หากโทรเกินจะคิดค่าบริการ ตั้งแต่ นาทีที่ 61 เป็นต้นไป ในอัตรานาทีละ 75 สตางค์ เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที
– ค่าบริการส่วนเกินจากแพ็กเกจเสริมข้างต้น จะคิดตามอัตราที่ระบุในรายการส่งเสริมการขายหลักที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้ในขณะนั้น
– อัตราค่าใช้บริการข้างต้นทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม